accelerator

Arctic Business Accelerator

Beskrivning

I vår accelerator hjälper vi dig att förbättra din idé och affärsmodell under ett antal workshops kombinerat med eget arbete. Vi baserar accelerationsfasen på Lean Startup-metodiken. För att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om hur du tar nästa steg med din idé. Du får insikt i hur ta utveckla din affärsplan för att nå nästa steg med oss, vår inkubator där du kan växa snabbare. Vi ger dig tillgång till en innovativ miljö, där du kan träffa andra kreativa och engagerade människor som är på samma resa som du är.