inkubator

Atrinova

Beskrivning

Möjligheterna i inkubatorn är många och vi anpassar processen utifrån just din situation. Processen från idé till företag skapas tillsammans med dig utifrån de resurser och behov som finns. Står du för idén, modet, viljan och kraften så har vi verktygen för att du ska kunna lyckas med din affärsidé. Vi arbetar för att identifiera och utveckla affärsidéer och entreprenörer till nya företag med tillväxtpotential, genom coachning, expertrådgivning, kontakter till kapital och erbjuder en kreativ tillväxtmiljö i anpassade kontorslokaler. Företagsinkubatorn är också en stödfunktion till test- och demonstrationsplattformen där affärsutvecklingsstöd kan erbjudas.