accelerator

Bizmaker Accelerator

Beskrivning

Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCA, IBM, Processum och BizMaker. Hit antas lovande företag från hela Sverige som vill skala upp sina skogliga innovationer och bidra till en mer hållbar framtid. Vi erbjuder ett intensivt program med fokus på att nå internationella marknader. Acceleratorn ger utvalda startups tillgång till branschspecialister, avancerade teknikplattformar, nätverk och nya samarbetsmöjligheter.