inkubator

Bizmaker Inkubator

Beskrivning

Business Incubator stöttar dig på resan – från affärsidé till lönsamt företag – med målet att du ska nå ut på större marknader. Vi värderar mod och handlingskraft högt. I gengäld erbjuder vi dig konkreta verktyg och en genomarbetad process för din resa som företagare.