Få din idé att växa.

Finansiering för allt från tidiga tankar till industriell forskning.

Olika typer av finansiering för din idé.

Utlysningar

220
Innovation och forskning.
Verksamheter i alla skeden.
Tidsbegränsade projekt.

Stiftelser

15 096
Forskning och sociala initiativ.
Icke-vinstdrivande syften.
Verksamhetsutveckling.

Investerare

211
Utveckling och tillväxt.
Starta, skala och växa.
Finansiering mot ägarandel.

Övriga

124

Innehåller verifieringsmedel, tävlingar, acceleratorer och inkubatorer för:

Idéer och innovation.
Individer och verksamheter.
Testa, verifiera och utveckla.

Senast tillagda

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)
Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). Detta är den 13:e utlysningen inom JPIAMR och har titeln: “One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of antimicrobial resistance (AMR)”. Sverige är via Vetenskapsrådet och SIDA ett av de 21 länder som deltar i utlysningen.
Vetenskapsrådet
Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)
Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
Vetenskapsrådet
Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)
Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
Vetenskapsrådet

Ymner innehåller tusentals finansieringsmöjligheter.